İnsan Kaynakaları

İnsan Kaynakları uygulamalarımızın temel hareket noktalarını şirket misyonu , vizyonu ve genel politikaları oluşturur. Genel politikalar arasında İnsan Kaynakları çalışmalarına ışık tutarak ön plana çıkan olguları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz;

 • Öğrenen bir şirket olmak,
 • Tüm çalışanlarında kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etmek,
 • Çalışanların kendilerini geliştirmeleri ve etkin eğitim imkanları sağlamak,
 • Tüm çalışanların şirketin belirlenen hedefler doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

İnsan Kaynakaları ve İlke Politikaları

Siren Bilişim kurmayı hedeflediği İnsan Kaynakları yönetim sistemiyle hem sahip olduğu insan potansiyelini en etkin ve en verimli biçimde kullanabilecek, hem de kadrosunu yeni alacağı nitelikli personel ile takviye ederek sistem ve ileri teknoloji üstünlüğüyle rekabet edebilir hale gelmeyi başaracaktır. Bu yaklaşım içinde temel insan kaynakları yönetim ilke ve politikaları şöyledir:

 • Personel Seçimi
 • Proje esaslı çalışmanın gereği olan yoğun şirket içi personel ihtiyaçlarının karşılaştırılmasına olanak sağlayan, olabildiğince hızlı ve güvenilir bir sistem geliştirilerek yürütülmektedir.

 • Eğitim ve Geliştirme
 • Çalışanların görev tanımları çerçevesinde yetkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin esas alındığı bir eğitim ve geliştirme politikası benimsenmiştir. Kuruluş politikaları ve faaliyet hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından saptanan kişisel gelişim ihtiyaçları göz önüne alınarak her çalışana uygun eğitim programları sağlanır.

 • Kariyer Yönetimi
 • Bilişim uygulama süreçlerinin esas alındığı uzmanlık grupları ve onlara destek olan gruplardan oluşan bir organizasyonel yapı içerisinde süreç ve proje bazlı bir yönetim anlayışı mevcuttur. Bu çerçevede, çalışanlar bulundukları alanda çeşitli fonksiyonlarda çalışma olanağı bulurlar ve yönetici adayı olarak yetiştirilirler. Uygun projeler çıktığında kuruluş içi insan kaynağı öncelikli olarak değerlendirilir.

 • Performans Yönetimi
 • Çalışanların performanslarının, bölüm/proje hedeflerinin gerçekleştirilmesi, şirketteki geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine etkin katılım, iş sonuçları , yetkinlik ve verimlilik temelinde yöneticiler tarafından değerlendirilmesi esası benimsenmiştir.