Web Portal

Portal bir kurumun/oluşumun, üretim kaynakları farklı, durağan ya da devingen bilgi ya da uygulamalarını, tek merkezden dış dünya ile paylaştıkları bir işbirliği platformudur. Portallar özünde gelişmiş web uygulamalarıdır. Portalların en önemli özelliklerinden biri entegrasyon altyapısı sağlamalarıdır. Kurumsal bir servis yolu üzerinden farklı kaynaklardaki ve teknolojilerdeki uygulama ve verilerin, sunum katmanına güvenli, standart ve benzer önyüzlerle taşınmasını sağlarlar. Web siteleri için bu doğrudan mümkün değildir. Entegrasyon altyapısı ya manual olarak sağlanır, ya da portal gibi araçlar entegre edilmelidir. Bir portal içerisinde başka alt Portallar bulunabilir. Örneğin bir kurumun internet, intranet ve diğer kurumlara özel içerikleri aynı portal üzerinde barınabilir.

Siren Bilişim olarak portal ve teknolojileri konusunda uzun zamandır çalışmakta ve oluşan gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Bu bağlamda hem kendi portal altyapımız olan SİREN CMS'i geliştirdik hem de Oracle Weblogic Portal konusunda önemli uzmanlıklar biriktirdik. Ayrıca diğer portal araçları (Liferay, WebSphere Portal, SharePoint Portal, vs) konusunda da danışmanlık ve geliştirimler yapmaktayız. Portalların en önemli özelliklerine bakacak olursak;

Entegrasyon

Portalların sağladığı en önemli özellik, endüstri standardı bütünleşme sağlamalarıdır. Farklı uygulama ve içeriklerin, dil ya da kaynağından bağımsız olarak bütünleşmelerini ve tek bir noktadan yönetilmelerini sağlar

GÜVENLİK

Portallar, içerik ve uygulamalara tek noktadan erişim imkanı sunarlar. Portal üzerine korunan(private) ve korunmayan(public) alanlar tanımlanabilir. Kullanıcı portala girdikten sonra, yetkisi dahilinde uygulama ve içeriklere ek şifre girişi olmaksızın erişebilir. Web sitelerinde bu tür işlevler için kod geliştirmek gerekir. Geliştirilen bu kodlar standart olmadığı için kisi/firma bağımlığı vardır.

KİŞİSELLEŞTİRME/ÖZELLEŞTİRME

Portal için giriş yapmış her kullanıcının kullanabileceği farklı özellikleri vardır. Portal sunduğu içerik ve uygulamaları sisteme giren kullanıcının rolüne göre biçimlendirir. Ayrıca, kullanıcılar kendi sayfalarını ve içeriklerini hazırlayıp dış dünya ile paylaşabilirler. Sayfa düzeni, tema yapısı vb. olanaklar hazır gelmektedir. Web sitelerinde böyle bir imkan sunulmamaktadır.

TEK NOKTADAN YÖNETİM

Tüm portal tek noktadan kolay biçimde yönetilebilir. Yöneticiler, portalın belirli bir parçasının yönetimini başka kullanıcılara aktarabilirler.

ARAMA

Portallar bünyelerinde arama motoru barındırır. Böylelikle eklenen her içerik ve belge otomatik olarak aranabilir hale getirilir. Arama sonuçları kişilerin yetkileri dahilinde görüntülenir.

STANDART

Web sitesi tasarımcıların bilgi ve beceri seviyesine göre şekillenir. İçerik ile içeriği görüntüleyen uygulamalar iç içedir. Örneğin; aynı içerik site üzerinde başka bir görünümde ya da başka haklarla sunulacak ise, içeriğin kopyalanması gerekir. Portal bu anlamda bir standart sunmaktadır. İçerik, içeriğin görüntülenmesi, uygulamalar ve uygulamalar arası etkileşim standartlar dahilinde olmak zorundadır. Bu da portal ürününden bağımsızlığı sağlamaktadır. Herhangi bir portal üzerinde geliştirilen bir uygulama, diğer Portallar üzerine taşınabilir.

İŞBİRLİĞİ

Portallar tümleşik olarak wiki, blog, forum gibi işbirliği imkanları sağlarlar. Web sitelerinde bu amaçla farklı farklı uygulamaları entegre etmek gerekir. Bu durumda her uygulamanın kendine özgü güvenlik, kurulum, donanım, yazılım vb. kısıtları olduğu için entegrasyonu ve yönetimi çok zor olmaktadır. Kurum içi kullanıcılar, kurum dışı paydaşların ve halka açık içerik ve uygulamaların yönetimi en kolay, en iyi performansı sağlayan, güvenli sunulmasını Portallar sağlayabilmektedir.

İÇERİK YÖNETİMİ

Portallar tümleşik olarak web içeriğinin yönetilmesi, zamanlanması (belirli bir zamanda yayınlanması, yayından kaldırılması) , ayrıca içerik üzerinde iş akışları tanımlamak, içeriklerin belirli şablonlara göre girişlerini sağlamak mümkündür. Klasik web sitelerinde içeriklerin yönetilmesi, zamanlanması mümkün değildir. Ayrıca iş-akışı ve sürüm yönetimi gibi gereksinimler için ek araçlar entegre etmek gerekmektedir. İçeriğin çok dilli sunulması için web sitelerinde olduğu gibi aynı tasarımı tekrar yapmaya gerek yoktur.

BELGE YÖNETİMİ

Kullanıcılar portal üzerinde her türlü belgeyi ve bilgiyi, tümleşik içerik yönetimi sayesinde paylaşabilirler, yetkileri dahilinde bu belgelere erişebilirler. Web siteleri bu tür uygulamaları entegre etmek zorundadırlar.

HAZIR UYGULAMALAR

Portallar bünyelerinde ilan panosu, duyuru, uyarı, anket, dinamik bilgi formları, telefon defteri, Google Uygulamaları, Google Harita vb. uygulamaları sağlarlar.

GÖRSEL BİLEŞENLER

Web sitelerinde tasarım değişikliği demek sitenin ve içeriğinin tamamen değişmesi ve içeriğin yeni tasarıma aktarılması anlamına gelir. Portallar dinamik olarak tema ve sayfa yerleşiminin değişmesine olanak sağlarlar.